Zloženie výboru DHZ Hradište pod Vrátnom

predseda                                                                  Ing. Vladimír Rak

veliteľ                                                                       Patrik Rak

tajomník                                                                    Erika Chovancová

preventivár                                                              Vladimír Rak ml.

pokladník                                                                  Jana Michálková

strojník                                                                      Anton Chovanec

materiálno technický referent – podpredseda   Stanislav Kováč

referent pre výchovnú prácu                                Soňa Chovancová

organizačný referent                                              Peter Vulgan ml.

člen výboru pre prevenciu                                    Peter Mikovič

revízor                                                                      Jozef Vulgan

člen revíznej komisie                                             Sebastián Filo

 

V tejto rubrike nie sú žiadne články.