Hasičská zbrojnica

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice.