Hasičské desatoro

  1. Nehľadaj v hasičskom zbore zisk ani slávu, ale a len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
  2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
  3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj o svoje zdravie.
  4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba zvýšenú činnosť a všetky prednosti tela i duše.
  5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
  6. Pamätaj, že hasičský dobrovoľník má povahu priamu, šľachetnú a vlasteneckú, pri jednaní je čestný a pokojný.
  7. Užitočnosť hasičov dokazujú lepšie skutky než slová, a hasičov treba vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
  8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo urovnal.
  9. Keď máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a chovaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej hasičský odznak nosíš.
  10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie,  tak sa týmto desatorom riaď a budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.