Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie,

ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane, dajže mi sily dosť.

 

V náručí vyniesť dieťa,

kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.

 

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich,

blížneho, jeho dom.

 

Ak z Tvojej vôle má sa stať,

že sám pri tom život stratím,

požehnaj Pane mojej rodine

a láskavou rukou vráť im,

čo pri plnení poslania som iným dal.

 

Amen.