Protipožiarna prevencia

16.07.2016 20:35

V letných mesiacoch, najmä v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku

požiarov. S cieľom predísť vzniku požioarov upozorňujeme na dodržiavanie zásad protipožiarnej

bezpečnosti o ktorých sa viac dozviete v nižšie uvedených dokumentoch.

Ochrana lesov pre požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi