Odhalenie pamätnej tabule

11.07.2020 20:22

ÚzO DPO Senica pozýva 23.júla 2020 o 18:00 hod. na odhalenie pamätnej tabule okresnému veliteľovi OHJ Senica, pánovi Jozefovi Karasovi.

Zraz hasičských jednotiek bude 23.júla 2020 o 17:30 hod pri hasičskej zbrojnici v Šaštíne Strážach.