Informačná tabuľa s mapou obce

08.11.2016 18:38

Dobrovoľní hasiči v Hradišti pod Vrátnom zhotovili informačnú tabuľu s mapou obce. Na mape sú vyznačené polohy požiarnych hydrantov a tiež čísla domov s jednoduchým farebným kódom pre určenie ich polohy. Okrem toho tu občania nájdu stručné informácie potrebné k privolaniu pomoci a núdzové telefónne čísla. V prípade zlyhania, alebo nedostupnosti údajov pri použití elektronických systémov, môže poslúžiť aj posádkam záchrannej zdravotnej služby, či iným zložkám integrovaného záchranného systému pri identifikácii miesta zásahu.

Informačná tabuľa je umiestnená pred hasičskou zbrojnicou.

Zadanie pre zobrazenie v aplikácii Google Mapy: „Hradište pod Vrátnom, informačná tabuľa“.