5. púť hasičov do Šaštína

10.05.2017 15:44

Dobrovoľná požiarna ochrana – okresný výbor Senica.
Vážené hasičky, hasiči, bratia, sestry !
Dovoľujeme si Vás pozvať
na 5.púť hasičov,
ktorá sa bude konať dňa 13. mája 2017 o 14,00 hod.
v Národnej bazilike Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne.
Púť sa koná z príležitosti osláv sviatku sv. Floriána.
Očakávame Vás v hojnom počte so svojimi zborovými
zástavami . Privítame aj Vašich rodinných príslušníkov,
mladých hasičov, hasičský dorast.
Zraz účastníkov púte je o 13,00 hod. na námestí v Šaštíne
O 13,30 hod pochod k bazilike
O 14,00 hod. svätá omša
Po skončení svätej omše slávnostné príhovory, výstavka
hasičskej techniky.