Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

23.06.2017 20:53

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre územie okr. Senica od 20.06.2017 od 12:00 hod. až do odvolania.
V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany, t.j nesmie najmä:
-fajčiť alebo odhadzovať horiace, tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.