Slávnostné predvedenie a vysvätenie "nového" hasičského vozidla

06.05.2012 10:23

V poslednú aprílovú nedeľu, teda 29. apríla 2012 popoludní predviedli dobrovoľní hasiči z Hradišťa pod Vrátnom verejnosti svoje hasičské vozidlo Avia, ktoré obci pre hasičov darovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Za prítomnosti starostu obce Ing. Lukáša Pirohu, hostí, pani Marty Hurbanisovej, krajskej predsedníčky Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Ing. Ondreja Hurbanisa, okresného veliteľa Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, dobrovoľných hasičov a verejnosti, vysvätil vozidlo miestny pán farár Jozef Ščepko. Symbolický krst vozidla vykonal dlhoročný člen a bývalý predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Hradišti pod Vrátnom pán Ján Chovanec. Terajší predseda dobrovoľného hasičského zboru Ing. Vladimír Rak sa mu pri tejto príležitosti v mene výboru a všetkých členov poďakoval za jeho dlhoročnú činnosť v zbore a za prácu predsedu. Zároveň mu odovzdali aj ďakovný list a malú pozornosť. Celú slávnosť svojim vystúpením podporila aj dychová hudba Hradišťanka pod vedením Ing. Jozefa Kerecmana. Pekné slnečné počasie spríjemnilo atmosféru tejto slávnostnej udalosti.

rv.

Poďakovanie vyslovujeme Obecnému úradu Hradište pod Vrátnom, predstaviteľom DPO SR,

DH Hradišťanka, vdp. Jozefovi Ščepkovi a všetkým, ktorí svojou účasťou podporili toto podujatie.

viac obrázkov vo fotogalérii