Nová stránka Okrsku Jablonica

04.06.2017 20:47

Viac sa dozviete na www.okrsokjablonica.webnode.sk.

Náš DHZ je súčasťou Okrsku č.3 Jablonica v rámci Územnej organizácie DPO Senica. Na uvedenej stránke budeme publikovať informácie o zboroch v našom okrsku. Odkaz na stránku okrsku nájdete aj na tejto stránke v kategórii " Zaujímavé stránky ".