Návšteva žiakov ZŠ a MŠ

15.04.2013 18:43

Foto zo stretnutia