2% zaplatenej dane pre hasičov

03.03.2018 20:36

Dobrovoľný hasičský zbor Hradište pod Vrátnom sa na Vás obracia so žiadosťou o poskytnutie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.
Takto získané finančné prostriedky budú použité na odbornú prípravu, školenia, výcvik, materiálne a technické vybavenie.

Za Vašu podporu ďakujeme.